Behöver jag en PCT?

Behöver jag en PCT?

Betydelsen av postcykelterapifördelar med PCT under SARMs-cykler

Mängden noggrann planering och förtanke som en individ behöver tillämpa innan man börjar använda prestationsförbättrande läkemedel (PED) såsom selektiva androgenreceptormodulatorer (SARM) ensam eller i kombination med andra läkemedel är samma mängd planering och förutseende som är krävs innan du går ur cykler.

Begränsad eller frånvaro av kvalificerad information om postcykelterapi kan inte göra någonting bra. Därför är det viktigt att du har rätt kunskap om postcykelterapi innan du börjar en cykel. Detta beror främst på att en tydlig och fullständig förståelse för postcykelterapi (PCT) är avgörande eftersom alla måste stoppa sin PED-cykel förr eller senare, och de måste därför veta hur de ska anpassa sin kropp till förändringarna.

Vad är postcykelterapi?

Postcykelterapi innebär användning av specifika föreningar och näring och oftast involvering av organiska och / eller farmaceutiska läkemedel för att kontrollera hormon- och östrogennivåerna i kroppen så att din kropp kan återgå till sin normala efter en SARM-cykel. Med andra ord är PDCT övergångsperioden från din SARM-fas till att återhämta sig till det normala.

När du tar prestationshöjande läkemedel som SARM, särskilt när andra hårda läkemedel också används tillsammans, kan din kropp uppleva undertryckning i sin naturliga testosteronproduktion. Den naturliga produktionen av testosteron kan undertryckas efter avslutad cykel.

Utan PCT kan kroppen återhämta sig men denna återhämtningsfas tar lång tid (förmodligen veckor och till och med månader). I vissa sällsynta fall kan kroppen få nästan ett år eller ännu mer i avsaknad av eftercykelbehandling. I värsta fall kan vissa användare märka en permanent avstängning av den naturliga testosteronproduktionen.

Köp bästa PCT för din SARM-cykel - köp bästa SARM från topprankade SARMs Storbritannienbutik - The SARMs Store.

Aspekter av en framgångsrik PCT

Här är en kort sammanfattning av de kritiska aspekterna som du behöver tänka på när du planerar din postcykelterapi.

Val av droger

Det är viktigt att notera att vissa läkemedel tenderar att vara allvarligare än andra på kroppen. Med andra ord bör du överväga olika produkter som används i cykeln tillsammans med deras åtgärdsmekanism, särskilt när du planerar en aggressiv cykel.

Cykelns längd

En viktig sak att komma ihåg är att noggrant fastställa hur länge du kommer att utsätta kroppen för prestationshöjande läkemedel under cykeln. Ju längre cykeln är, desto mer är oddsen för att den naturliga hormonproduktionen undertrycks.

Individuellt svar

Alla som är olika reagerar olika på olika SARM. De reaktioner som din kropp upplever på prestationsförbättrande läkemedel under den inledande fasen avgör resultatet för din postcykelbehandling.

Behandla cykel, PCT och cykel som en

Cykelstöd är lika kritiskt som eftercykelterapi. Därför är det viktigt för dig att prova produkter som Bodybuilt Labs SARMs Cycle Support 90 Kapslarföre terapi efter cykel. Noggrann planering och genomförande av cykelstödet är avgörande för att säkerställa smidig omvandling till PCT-fasen med Bodybuilt Labs SARMs PCT 90 kapslar.

Det kan inte förnekas att din cykel (bulkcykel eller skärcykel) kan vara där alla vinster är för dig att se, men det är din cykelstöd och PCT-regim som bäddar in dem. Därför är det viktigt att vara smart och informerad och planera dem alla tillsammans.

Varför postcykelterapi?

Kosttillskott efter cykel är extremt användbara och relevanta omedelbart efter en SARM-cykel. Utan att gå in på alltför många detaljer kan användningen av prestationsförbättrande läkemedel få kroppen att inse att exogena ämnen har införts i kroppen. En process som kallas negativ feedback startar, varigenom människokroppen kommer att minimera eller helt stoppa sin egen produktion av testosteron för att motverka det införda exogena hormonets inflytande.

Individer blir vanligtvis inte mycket oroliga över nedgången i dessa minskande naturliga testosteronnivåer eftersom de redan tar ämnen som fungerar genom liknande verkningsmekanismer. Östrogennivåerna tenderar dock att stiga och testosteronnivåerna är mycket låga när användningen av dessa prestationshöjande läkemedel stoppas. Detta innebär att individerna på PEDs sannolikt kommer att få fett, förlora storlek och uppleva mer skräck efter fasor om de inte tar omedelbara steg för att motverka det.

Fördelar med postcykelterapi

Innan vi tittar på fördelarna med terapi efter cykel är det först viktigt för dig att veta vilka negativa effekter som orsakas av låga testosteronnivåer på kroppen.

Medicinska studier har visat att låga nivåer av testosteron kan orsaka:

  • Erektil dysfunktion
  • Letargi
  • Förlust av libido
  • Depression
  • Förlust av kroppsstyrka
  • Förlust av muskelmassa
  • Trötthet och minskad sömnkvalitet

Låt oss nu titta på de fantastiska fördelarna med terapi efter cykel efter en cykel med SARM.

Hjälper till att bevara dina vinster

Testosteron är viktigt för kroppen att bygga muskler och en frånvaro av det på grund av ett stopp i produktionen av naturligt testosteron under cykeln skulle ha motsatt effekt. Postcykelterapi är extremt avgörande helt enkelt för att otillräcklig eller fullständig frånvaro av testosteronproduktion kan leda till katabolism. Att återgå till det normala tillståndet är det perfekta scenariot för att bevara och upprätthålla vinsterna under en cykel och det är allt för PCT.

Hjälper till att reglera kortisolnivåer

Kortisol, stresshormonet, är också en bidragande faktor för att hålla fast i kroppens fettförråd. Om kortisolnivåerna är höga kommer du att få kroppsfett som säkert inte är bra efter någon cykel. Det är värt att notera här att kortisol kan leda till fettökning, slöhet och humörsvängningar. Kortisol kan till och med tvinga dig till ett tillstånd av katabolism. PCT-tillskott kan hjälpa dig genom att snabbt tappa kortisolnivåerna och detta i sin tur översätts till reglering av kroppsfett.

Hjälper till att starta naturlig testosteronproduktion

Generellt sett kommer dina hormonnivåer att vara överallt som kommer från en cykel, speciellt om du hade lagt hårda droger till en SARM-cykel. Efter cykelbehandling kommer dramatiskt att återställa och till och med öka produktionen av testosteron för att hjälpa din kropp att återhämta sig i snabbare takt.

Främjar testosteronåterhämtning

En rätt blandning av kosttillskott efter cykel är avgörande för att påskynda hypofysen så att den skickar en signal för att återställa den naturliga produktionen av testosteron.

Stimulerar östrogenhämning

Det är associerat med återvinning av testosteron eftersom mindre kommer att vara de östrogena effekterna om det görs snabbare. Dessutom hämmar PCT-tillskott aromatiseringen av testosteron som i sin tur kunde ha producerat östrogen.

Stimulerar hämning av progesteron

Ibland kanske hämningen av östrogenproduktion inte är helt effektiv för att återställa balansen mellan hormoner i kroppen. Det är lika viktigt att hämma produktionen av progesteron.

Förbättrar libido och sexuell prestanda

I allmänhet är libido kopplat till psykiskt välbefinnande. Det kan dock falla efter en hård bulking eller skärcykel. Dramatiska och fortsatta minskningar av libidohalterna är tecken på att kroppen inte fungerar som den ska när det gäller att producera hormoner. Kosttillskott efter cykel säkerställer att kroppsfunktionerna återupptas.

Hämmar fettökning

En stor majoritet av idrottare och kroppsbyggare upplever vikt och fett efter en cykel. Detta är också en av de största anledningarna till att de förlorar alla de fantastiska fördelarna som uppnåddes under cykeln. Att förlita sig på stimulanser för att bli av med det intjänade fettet är inte ett bra val eftersom de på något sätt får individerna att äta för mindre, vilket kan hindra dem från att få i sig tillräckligt med näringsämnen för att få kroppen att läka på snabb tid. Dessutom kan detta också låta deras kropp släppa ut en enorm mängd katekolaminer (hormoner som adrenalin) som kan betyda ökade stressnivåer.

Återställa hälsa och välbefinnande

Hälsa och känsla av välbefinnande är två av de mest kritiska, men ändå förbises på något sätt under en postcykelterapi. Kroppen behöver komma in i snabbt återhämtningsläge efter en cykel på grund av den belastning som en idrottsman eller kroppsbyggare lägger igenom sin kropp under cykeln. Annars kommer den svaga och ömtåliga kroppen inte att kunna behålla den ökade muskelmassan. Med andra ord är det viktigt att återställa hälsan eftersom en frisk kropp uppenbarligen kommer att återhämta sig snabbare.

Postcykelterapi utöver en näringsrik diet som är rik på vitaminer och mineraler som ginseng och fiskoljor skulle vara bra för att återställa kroppen till hälsan. PCT-produkter är också användbara för att förbättra känslan av välbefinnande som i sin tur ökar förtroendet. Få bästa postcykelterapi för din SARMs-cykel, köp bästa SARMs från topprankade SARMs Storbritannienbutik - TheSARMs Store.


äldre inlägg Senaste inlägg