Ostarine Vs Stenabolic 2020

Ostarine Vs Stenabolic 2020

Stenabolic Vs Ostarine - 2020

Om du är förvirrad över huruvida du ska välja Stenabolic eller Ostarine för din nästa SARM-cykel kommer den här informationen som beskriver alla möjliga detaljer om de två selektiva androgenreceptormodulatorerna att vara av stort intresse för dig.

Stenabolisk

Vad är Stenabolic?

Stenabolisk, även känd som SR-9009, är en selektiv androgenreceptormodulator (SARM) som är välkänd i hälso- och bodybuildingvärlden som 'träna i en flaska '.

Stenabolic är känt som ett utmärkt läkemedel för att förbättra ämnesomsättningen och uthålligheten och har den unika förmågan att positivt påverka kroppens biologiska kärnklocka. Med andra ord har SR-9009 förmågan att synkronisera kroppens dygnsrytm med 24-timmarscykeln dag och natt.

Köp Stenabolic! Köp de bästa SARM: erna från de högst rankade SARMs Storbritannien butik - The SARMs Store.

Hur fungerar Stenabolic?

Stenabolic verkar genom att binda till Rev-ErbAα, en av de naturligt förekommande molekylerna i kroppen. Det är viktigt att notera här att denna molekyl har potential att påverka lipid- och glukosmetabolismen i levern, svaret på makrofager(celler som tar bort döende eller döda celler) under inflammation och produktion av fettlagrande celler.

A studerahar visat att bristen på Rev-Erbα hade minskad körförmåga och muskelmetabolisk aktivitet. De involverade forskarna i denna studie avslöjade att aktiveringen av Rev-ErbAα med SR-9009 resulterade i ökad metabolisk aktivitet i skelettmuskel. Det avslöjades också att skillnaden var en ökning med 50 procent av löpkapaciteten även när kvantiteten av träning var begränsad.

Det förklarades av forskarna att de involverade djuren i studien utvecklade muskler precis som en idrottare som har tränat även när de inte har gjort det. Forskaren sa att Rev-Erbα påverkar muskelceller genom avlägsnande av defekta mitokondrier via makrofager och skapandet av nya mitokondrier. I grund och botten är Stenabolic en av de starkaste uthållighetsförstärkarna som ofta jämförs med Cardarine eftersom de flesta fördelarna är jämförbara.

Fördelar med Stenabolic

  • Stenabolic hjälper kroppen att bränna kalorier istället för att omvandla dem till fett som effektivt stimulerar en ökning av viktminskningen.
  • En av de största fördelarna med Stenabolic är att den inte stänger av dig. Dessutom har det inte någon negativ inverkan på kroppens naturliga hormonnivåer alls.
  • SR-9009 är också användbart för att öka oxidationen av glukos i skelettmuskulaturen. Detta gör att kroppen kan gå snabbare och längre med förbättrad uthållighet och styrka.
  • Stenabolic har också förmågan att minimera blodnivåerna av totalt kolesterol och triglycerider.
  • SR-9009 är också fördelaktigt för att minimera inflammation genom att stimulera aktiveringen av Rev-Erbα.
  • Stenabolic, genom att aktivera Rev-Erbα, har förmågan att förbättra nivåerna av vakenhet. Genom att göra detta förbättrar det REM-sömnen och därmed perfekt för sömnrelaterade störningar som narkolepsi eller skiftarbetare.

Rekommenderad dos av Stenabolic

Vårt rekommenderad dos av Stenabolic för män är 30-40 mg varje dag, helst i en SARM-cykel på åtta till tolv veckor. Du kan dessutom börja med en låg dos på 10 till 20 mg varje dag för att ta reda på hur din kropp reagerar på föreningen. Dessa låga doser bör dock inte följas så länge som det är känt att Stenabolic har en mycket kort halveringstid. Det är bäst att sprida de dagliga doserna av Stenabolic över 3 eller 4 subdoser. Med andra ord bör du helst ta 10 mg SR-9009 var fjärde timme. Därför bör de dagliga doserna planeras noggrant innan de når nivån för ideala rekommenderade dagliga doser.

För kvinnor är de ideala dagliga doserna för kvinnor 10-20 mg varje dag i en cykel på sex till åtta veckor. Den dagliga dosen kan delas upp i två eller flera underdoser där doserna tas minst en timme eller två tidigare fysisk aktivitet.

För cykelstöd bör du ta 3 kapslar om dagen Bodybuilt Labs SARMs Cycle Support 90 Kapslaroch Postcykelbehandling kan göras med Bodybuilt Labs SARMs PCT 90 kapslar.

Stenabolic staplas bäst i dagliga doser på 30 till 40 mg med 25 mg MK-2866 och 10 mg LGD-4033 under en cykel av åtta till tolv veckor. Stenabolic ökar uthålligheten och fettförlusten avsevärt medan återhämtningen kommer att förbättras av MK-2866 och styrka och magert massförbättringar kan stimuleras av LGD-4033.

Ostarine

Vad är Ostarine (MK-2866)?

En populär skärcykel liksom ett läkemedel för fyllnadscykel, Ostarine (även känd som Ostaboliskeller MK-2866) är välkänd inom hälsa och kroppsbyggnad för att leverera fantastiska fördelar som förbättrad muskelmassa, explosiv kraft, förbättrad kroppsstyrka, snabb återhämtning och ökad uthållighet.

Ursprungligen utvecklat för att behandla muskelavfall, har Ostabolic varit föremål för olika kliniska studier för att testa dess effektivitet och styrka. Ostabolic gjordes för att fungera på sätt som kan jämföras med traditionella anabola androgena steroider men utan deras fruktade biverkningar. Denna förening fungerar genom att selektivt utlösa ett brett spektrum av androgenreceptorer för att förbättra kroppsstyrka och muskelmassa genom proteinsyntes.

Hur fungerar Ostabolic?

Vid administrering av Ostabolic bildar androgenreceptorer bindningar som har ett direkt inflytande på genuttrycket i kroppen. Genom denna modifiering förbättras proteinsyntesen på en mycket förbättrad nivå än vad som kan uppnås under normala omständigheter. Det mest intressanta är att den förbättrade proteinsyntesen som uppnås genom administrering av Ostarine är speciellt avsedd att efterlikna effekterna av traditionella steroider men utan biverkningar av steroider. Förutom dessa distinkta fördelar betonar Ostabolic selektivt de fördelaktiga effekterna av androgenreceptorerna och riktar sig mot icke-skelettvävnad.

Detta icke-steroida tillskott är oöverträffat för att inducera betydande muskelutveckling i samband med massa och storlek. Förutom dessa fördelar är Ostabolic också användbart för att förbättra atletisk prestanda och fysiska förmågor. Den selektiva inriktningen av detta tillägg garanterar att de muskelmassavinster som uppnås under Ostarine SARM-cykelbestår av mager muskelmassa.

En av de största fördelarna med Ostarineär att den byter ut den högre tröskeln för skelettmuskeltillväxt för en större andel mager muskelbaserad tillväxt. Utöver detta har MK-2866 den unika förmågan att vända eller sakta ner processen med fysisk atrofi. Denna fördel med Ostabolic gör den extremt användbar för individer som inte kan uppleva de önskade fördelarna med tillskott av testosteron genom exogena föreningar.

Som en enkel aktivator av anabola aktiviteter kan Ostabolic potentiellt användas som ett stödmedel för alla former av målmuskelutveckling. Maximal styrka, hypertrofioch explosiv kraftutveckling kräver ett brett spektrum av ansträngningar i skelettmuskeln med ett fördefinierat syfte att förbättra dem. Ostarine förbättrar tröskeln på de övre gränserna för utveckling i någon form av styrketräning, oavsett om individen är angelägen om att öka sin lyftkapacitet eller öka med mager massa.

Den rekommenderade dosering av Ostarineför män är 25 mg varje dag, helst i en SARM-cykel på åtta till tolv veckor. För kvinnor är den rekommenderade dosen av Ostarine för kvinnor 12.5 mg varje dag, helst i en SARM-cykel på sex till åtta veckor.

För bulking: Ostabolic fungerar bäst när det används för att få muskelmassa eller lägga på extra muskler och storlek. Individer kan förvänta sig en ökning med 6 kg. av hållbara och magra vinster under en period av åtta till tolv veckor.

För skärning: Ostabolic visar också att det är effektivt att minska kalorier och bevara muskelvinster. En stor majoritet av Ostarine har rapporterat att de upplevde massiva vinster under ett kaloriunderskott.

För rekomposition: Ostarine är välkänt för sina näringsdoseringsresultat. Helst bör din kost under rekompositionen innehålla 30 procent av magert proteinkällor för att uppnå bästa resultat.

Den anti-kataboliska och selektiva verkningsrollen hos Ostabolic gör det till ett utmärkt val som en soloförening såväl som ett prestationshöjande läkemedel att använda samtidigt med andra former av anabola aktivitetshöjande läkemedel. Dessutom används Ostarine också som en post cykel behandling läkemedel på grund av dess antikataboliska och anabola effekter. MK-2866 kan ge ett värdefullt bidrag till både övergripande muskelbevarande och återhämtning efter en prestationshöjande läkemedelscykel. Om det inte är allt, förbättrar betydelsen av Ostarines bidrag till uthållighetskrävande kardiovaskulära aktiviteter också den totala varaktigheten och kvaliteten på dessa intensiva aktiviteter.

Valet av din föredragna selektiva androgenreceptormodulator mellan Stenabolic och Ostarine beror på dina personliga preferenser och specifika cykelmål. Du måste dock alltid se till att du köp äkta Ostarine och köp legitim Stenabolic från endast en ansedd leverantör som SARMs Store.


äldre inlägg Senaste inlägg