Yohimbine HCL Fat Annihilator

Yohimbine HCL Fat Annihilator

Yohimbin

Yohimbine, en alfa-2-adrenerg receptorantagonist, är en av de mest populära ingredienserna i före träning, fettförbrännare och kosttillskott. Yohimbintillskott används för ett brett spektrum av ändamål, inklusive men inte begränsat till att stimulera viktminskning och behandling av erektil dysfunktion (ED). Yohimbin är lika effektivt för att behandla sexuella problem som är ett resultat av depression som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Det används också av idrottare och kroppsbyggare för att förbättra prestanda och Yohimbine är också känt för att minska rädsla relaterad till vissa fobier.

Handlingsmekanism för yohimbin

Yohimbin hämmar alfa-1 och alfa-2-adrenoceptorer, minskar serotoninnivåerna och ökar nivåerna av dopamin och adrenalin. Det är också känt att sänka blodsockernivån, frigöra insulin och öka blodtrycket. Det leder till utvidgning av könsblodkärl och ny impulsöverföring till könsvävnad. Yohimbin är också känt för att förbättra reflex excitabilitet i ryggmärgs sakralregion. Det är allt känt för sin serotoninreceptorblockering, kalciumkanalblockering och monoaminoxidashämmande effekter.

Yohimbin hämmar presynaptiska alfa-2-adrenerga receptorer mycket på linjerna i Reserpine, även om dess verkan är kortare och svagare. Den perifera autonoma nervsystemeffekten av Yohimbine är att minska sympatisk (adrenerg) och öka parasympatisk (kolinerg) aktivitet. Det är värt att komma ihåg här att erektion i manlig sexuell prestation är associerad med kolinerg aktivitet och alfa-2 adrenerg blockad som teoretiskt kan leda till minskat eller ökat penisinflöde, eller båda.

Att bli av med envisa subkutana fettförråd eftersom din diet är vanligtvis en svår process på grund av ett antal skäl. Det är inte konstigt att de flesta av oss tycker att det finns vissa områden som är "envisa" eller som inte lätt ger upp ful fett (vanligtvis lägre mage, nedre rygg och midjan för män och ben och höfter för kvinnor). Oftare beror det på ett högt antal Alpha-2-receptorer i fettcellerna som säger att kroppen ska hålla fast i fettet i dessa områden för överlevnadsändamål. Yohimbin hämmar dessa Alpha-2-receptorer och dödar därmed budskapet för att behålla det envisa fettet. Det frigör också fettet för oxidering (bränning).

Enzymatiska interaktioner

Yohimbin har förmågan att interagera med CYP2D6-enzymet och hämma dess funktion. En studie som mäter Ki noterade en skenbar Ki på 0.52 um för renade CYP2D6-enzymer och 0.23 um för mikrosomer. Detta sträcker sig till Corynanthine med en uppenbar Ki på 0.08 um. Det är värt att notera här att detta är samma enzym som metaboliserar Yohimbin till 11-hydroxyohimbin och visar över en 1000-faldig variation mellan individer baserat på CYP2D6-uttryckt genotyp (med liten interaktion med CYP3A4).

Fördelar med Yohimbine

 • Yohimbine hjälper till att lindra oönskade begär.
 • Det hjälper till att bekämpa envis magfett.
 • Yohimbin minskar fettmassan utan att negativt påverka mager massa som är avgörande för att optimera kroppssammansättningen.
 • Det förbättrar träningsprestandan genom att avvärja fysisk trötthet, vilket är bra bara för att träningsprestanda kan minskas på grund av kaloriunderskott.
 • Yohimbin ökar ämnesomsättningen för bästa fettförbränning upplevelser.
 • Det förbättrar uthållighet och energinivåer dramatiskt.
 • Yohimbine är oöverträffad för att bränna envis arm, kärlekshandtag, glutes (butt) och lårfett.
 • Yohimbine fungerar bra som ett effektivt aptitdämpande medel.
 • De otroligt kraftfulla stimulerande egenskaperna hos Yohimbine gör det till ett utmärkt val för idrottare, både på och utanför planen.
 • Inte bara detta ökar Yohimbine signifikant de subjektiva mätningarna av sexuell tillfredsställelse, lust, frekvens av sexuella möten och kvaliteten på erektioner under samlag.
 • Det lindrar också både fysiska och psykologiska symtom som i allmänhet är associerade med erektil dysfunktion.

Adrenerg neurotransmission

Den mest efterforskade och primära mekanismen för Yohimbine är inaktivering (antagonism) av en klass av receptorer som kallas alfa-2-adrenerga receptorer. Yohimbin hämmar dessa autoreceoptorer på presynaptiska noradrenerga nervceller för att öka frisättningen av noradrenalin då den negativa återkopplingshämningssteget störs.

Yohimbine And Fear Extinction

Yohimbine har en unik förmåga att underlätta rädselutrotning, vilket är ett psykologiskt fenomen där kontinuerlig exponering för en fruktad stimulans i allmänhet leder till desensibilisering av stimuli och minskad eller eliminerad rädsla förknippad med den. Det är av denna anledning som Yohimbine är kopplat till förbättrad rädselutrotning sekundärt till exponeringsterapi.

Yohimbine och fettförlust

Yohimbin verkar på det adrenerga receptorsystemet i fettceller som reglerar termogenes. Beta-subenheterna av de adrenerga receptorerna, som är mål för efedrin, ses som fettförluststimulerande eftersom de förstärker aktiviteten av Adenyl Cyclase (ett enzym) och därefter cykliskt adenosinmonofosfat [(ett derivat av adenosintrifosfat (ATP)] nivåer .

Det är värt att komma ihåg här att alfa-underenheterna är mer undertryckande av processen för fettmetabolism. Yohimbin, som är en selektiv alfa-2-adrenerg receptorantagonist (inaktivator), hämmar aktiveringen av de suppressiva receptorsatserna och bevarar aktiviteten av Adenyl Cyclase och de medierade effekterna genom beta-receptorerna.

Hur man tar Yohimbine?

Generellt används Yohimbine bäst i dagliga doser på 0.2 mg per kg kroppsvikt för att bränna fett. Detta skulle innebära en dos på 14 mg för en individ på 150 lb eller 18 mg för en individ på 200 lb. Det är viktigt att notera att Yohimbintillskott är mest effektivt under kortvarig fasta eller mellan måltiderna. Om du är osäker eller förvirrad angående den perfekta dosen Yohimbine är det alltid bättre att prata med din närmaste läkare eller apotek istället för att ta fel Yohimbine-doser.

Helst administreras Yohimbine bäst före fastande kardio. Insulin stumpar effekterna av Yohimbine på Alpha-2-receptorerna. Därför skulle det inte vara till nytta att äta nära att använda Yohimbine och det är alltid en bra punkt att fasta i minst 3-4 timmar innan Yohimbine används. För det andra krävs att fett förbränns efter att Alpha-2-receptorerna har blockerats. Detta innebär att kroppen ska utföra någon form av aktivitet och det finns säkert ingen bättre aktivitet än fasta kardio.

Stapling av yohimbin

Yohimbin kan staplas med selektiva androgenreceptormodulatorer som Ostarine(MK-2866), Ibutamoren(MK-677), Andarine(S-4), LGD-4033och Cardarine(GW-501516).

Stapeln med GW-501516 och Yohimbine är exceptionell på mer än bara ett sätt. Cardarine är perfekt för att gå djupare in i träningspass och förbättra uthållighet. Det är lika effektivt att eliminera känslan av att bli tömd under intensiva träningspass på grund av stora mängder kardio och låga kolhydrater. Med andra ord hjälper Cardarine dig att göra fler reps med tunga vikter på bättre sätt. Om det inte är allt, byter det kroppens föredragna energikälla från glukos (kolhydrater) till fetter, vilket innebär att du kommer att bränna ut mer fett hela dagen. Detta kommer också att innebära att det kommer att finnas mer lagrad glykogen för framtida intensiva träningspass. Å andra sidan är Yohimbine definitivt mer uttalad än GW-501516.

Kontra / Försiktighetsåtgärder

Yohimbin är kontraindicerat för personer som har en medicinsk historia av eller för närvarande kämpar med hälsokomplikationer som ångest, depression, hypotoni, kärlkramp, njursjukdom eller leversjukdom. Det rekommenderas inte heller för gravida eller ammande kvinnor och till och med barn. Användningen av Yohimbine bör göras försiktigt om du lider av diabetes, schizofreni, högt blodtryck eller godartad prostatahyperplasi.

Det är viktigt att notera att Yohimbine visar additiva effekter med monoaminoxidashämmare. Yohimbin kan sänka eller öka blodtrycket med tricykliska antidepressiva medel.

Doserna av Yohimbine bör inte ökas eller missbrukas vid någon tidpunkt i hopp om snabba resultat. Missbruk av Yohimbine kan leda till biverkningar som klåda, yrsel och allergiska reaktioner. Användningen av Yohimbine bör alltid följas av en konsultation från en läkare.

Hur man köper Yohimbine?

Om du funderar på att köp yohimbinerekommenderar vi att du bara väljer en framstående Yohimbine-säljare somSARMs Store. Det här är helt enkelt för att det finns för många falska Yohimbine-säljare där ute och att lita på dem kommer att innebära att du inte bara förlorar dina hårt förtjänade pengar utan också utsätter din kropp för falska, underdoserade eller undermåliga produkter.

För detta rekommenderas det alltid att läsa recensioner, feedback, förslag och klagomål (om några) från olika ansedda bodybuilding och komplettera forum. Detta hjälper dig att identifiera de bästsäljare av Yohimbine och välja de bästa Yohimbine-tillskotten som passar dina specifika kroppsbyggnads-, hälso- och fitnesskrav., Dessutom hjälper det dig att fatta ett välgrundat beslut att vara skyddad mot eventuella incidenter av Yohimbine-missbruk. Kom ihåg att det alltid är bättre att vara skyddad och att använda Yohimbine för dina tilläggskrav är inget undantag.


äldre inlägg Senaste inlägg