Yohimbine är magiskt på Sarms Cycles

Yohimbine är magiskt på Sarms Cycles

Vad och varför Yohimbine

Under de senaste åren har Yohimbine varit föremål för många häftiga debatter bland industrins insiders och fitnessentusiaster.

Om du letar efter ett prestationshöjande läkemedel som kan hjälpa dig att få muskelmassa och förlora fett medan du förbättrar dina prestationer i sovrummet, är det dags att du läser mer om det underbara läkemedlet som kallas Yohimbin.

Yohimbine, en indolalkaloid härledd från barken från det centralafrikanska Yohimbe-trädet, är känd för att erbjuda ett brett utbud av fördelar. Den har en roll som en dopaminreceptor D2-antagonist, en serotonerg antagonist och en alfa-adrenerg antagonist.

Farmakologi

Yohimbin kan bäst beskrivas som en indolalkylaminalkaloid med kemisk likhet med reserpin. Det har potential att hämma presynaptiska alfa-2-adrenerga receptorer. Den perifera autonoma nervsystemeffekten av Yohimbine är att minska sympatisk (adrenerg) och öka parasympatisk (kolinerg) aktivitet.

Yohimbin är också känt för att hämma alfa-1 och alfa-2-adrenoceptorer. Genom att göra detta stimulerar det en ökning av adrenalin och dopamin och minskar serotoninnivåerna. Detta i sin tur hjälper till med frisättning av insulin och en minskning av blodsockernivån. Läkemedlet är också känt för att hämma dopamin-2 och dopamin-3 (D2 och D3) receptorer och serotonin-1B, -1D, -2A och -2B (5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT2A och 5- HT2B) -receptorer.

Det är värt att notera här att erektion i manlig sexuell prestanda är associerad med kolinerg aktivitet och alfa-2 adrenerg blockad som teoretiskt leder till ett ökat eller minskat (eller båda) penisinflöde. Yohimbin utövar sin positiva effekt på erektil förmåga genom att producera en signifikant ökning av sympatisk drivning sekundärt till frisättning i noradrenalin. Det har också förmågan att stimulera hastigheten på celler i noradrenerga kärnor av hjärnan.

Yohimbine och fettförlust

Yohimbine är extremt populärt bland idrottare och kroppsbyggare under SARM-skärcykler på grund av dess potential som ett läkemedel för viktminskning.

Alfa-2-receptorer är vanliga på kroppsställen som tenderar att ackumulera fett företrädesvis: lår, bröst, buk och skinkor. Alfa-2-receptorsäten när de utsätts för cirkulerande katekolaminer som adrenalin och noradrenalin hämmar frisättningen av fettsyror (lipolys) medan beta-receptorer stimulerar lipolys.

I huvudsak stimuleras frisättningen av fettsyror från fettvävnad i blodomloppet av glukagon, adrenokortikotropiskt hormon (ACTH), adrenalin, noradrenalin och tillväxthormon. Fettsyror en gång i blodomloppet oxideras i allmänhet snabbt om koncentrationen av fettsyrablod inte höjs från fettsyraintaget som händer med en måltid.

Vanligtvis gynnar fettsyrakoncentrationen i blodet fettlagring när det är högt till följd av inaktivitet och överätning. Hypotetiskt sett visar sig hämningen av alfa-2-receptorer vara användbara för att frigöra katekolaminer, såsom noradrenalin under viktminskning, vilket gör den mer tillgänglig för att stimulera beta-receptorsäten som resulterar i en högre lipolyshastighet. Yohimbin genom sin alfa-2-adrenerga receptorantagonistaktivitet ökar noradrenalinnivåerna i blodomloppet.

Medicinsk användning av Yohimbine

Yohimbin är extremt effektivt när det gäller behandling av impotens. Detta är en av de största anledningarna till att Yohimbine rutinmässigt indikeras som en sympatolytisk och mydriatisk för manliga patienter med vaskulär eller psykogen och diabetisk ursprung. Yohimbin är också indicerat för behandling av allmänna sexuella problem hos både män och kvinnor.

Användning av Yohimbintillskott är också förknippat med dramatiska förbättringar av nivåerna av viktminskning, atletisk prestanda, blodtryck och blodflöde i kroppen. Det används också för att behandla ett stort antal hälsokomplikationer inklusive men inte begränsat till sömnlöshet, fetma, synkope, demens, diabetiska komplikationer och manlig impotens.

Yohimbin är också användbart för att behandla muntorrhet eller muntorrhet, ett hälsotillstånd där det produceras en minskning av mängden saliv. Det är värt att notera här att salivproduktionen ökar av acetylkolin och regleras av alfa-2-adrenoceptorer. Människor som diagnostiseras med xerostomi lider av brist på acetylkolin och Yohimbin hjälper dem genom att öka acetylkolin.

En ofta förbises fördel med Yohimbine är dess unika förmåga att behandla individer med en överdos av klonidin, vilket är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling Attention-deficit / hyperactivity disorder(ADHD), högt blodtryck, högt blodtryck, ångestsyndrom och abstinenssymptom.

Yohimbin i kombination med Naloxon (ett läkemedel som behandlar opioidöverdos) visar också effekt för att behandla Polycystiskt äggstockssyndrom det är en mängd olika symtom som händer hos kvinnor som har för höga nivåer av manliga hormoner (androgener).

Yohimbine-fördelar för idrottare och kroppsbyggare

Yohimbin är också känt för att minska rädslan som är förknippad med vissa fobier. Genom att göra detta hjälper det idrottare och andra idrottsmän att klättra högre och snabbare och förverkliga sina annars outforskade eller tidigare ouppnåbara mål.

En av de största fördelarna med Yohimbine när det gäller fettförlust är dess förmåga att minska matintag och aptit. Det är också användbart att öka fettnedbrytningen under fastan eller före träning. Enligt en studera, dagligt Yohimbintillskott har förmågan att minska kroppsfettnivåerna hos idrottare från 9.3 till 7.1 procent.

Yohimbine är bäst känd för att producera hyperadrenerga fysiologiska effekter och används bäst för att klippa cykler där det primära målet för dem i friidrott och kroppsbyggnad är att få eller förbättra muskeldefinitionen. Yohimbine är ett utmärkt läkemedel för att få en tonad och rippad look före en tävling.

Många djur- och människaundersökningar har visat att Yohimbine är extremt effektivt för att bli av med rädsla för vissa saker, människor eller djur genom att öka noradrenalinnivåerna. Detta är precis anledningen till att detta läkemedel ordineras rutinmässigt till patienter med social ångest och det hjälper dem genom att minska social ångest och förbättra humöret.

Inte bara detta, Yohimbine är också användbart för att förbättra långtidsminnet genom att förbättra nivåerna av noradrenalin. Detta läkemedel visar också effektivitet för att kontrollera blodproppar genom att hämma alfa-2-adrenoceptorer och underlätta omvandlingen av adrenalin till noradrenalin. Dessa egenskaper gör Yohimbine till ett utmärkt läkemedel för idrottsmän som är involverade i komplexa spel som schack och andra strategispel. Dessutom förbättrar Yohimbine också livskvaliteten, självkänslan och självförtroendet genom att förbättra känslan av välbefinnande.

Köp Yohimbine nu! Få de bästa SARM: erna från de högst rankade SARMs Storbritannien butik - The SARMs Store.

Rekommenderad dosering av yohimbin

Den rekommenderade dosen av Yohimbine för män är 25-50 mg varje dag, uppdelad i två lika subdoser. Detta läkemedel ska tas tillsammans med måltiderna och helst 30-45 minuter före en träningspass, i en cykel av åtta till tolv veckor. För kvinnor är den rekommenderade dosen av Yohimbin 10-20 mg varje dag, uppdelad i två lika subdoser. Kvinnor bör helst ta detta läkemedel med måltiderna och helst 30-45 minuter före en träningspass, i en cykel av åtta till tolv veckor.

Yohimbin är också användbart för att behandla anorgasmia (även känd som orgasm dysfunktion). En studie visade att dagliga doser på 20 mg, med 5 mg eskaleringar till maximalt 50 mg varje dag, är idealiska för behandling av anorgasmia.

Yohimbin cykel för män

Vecka

Yohimbin

GW-501516

PCT-stöd

Cykelstöd

1

25 mg varje dag

20 mg varje dag

2

25 mg varje dag

20 mg varje dag

3

25 mg varje dag

20 mg varje dag

4

25 mg varje dag

20 mg varje dag

5

25 mg varje dag

20 mg varje dag

6

50 mg varje dag

20 mg varje dag

7

50 mg varje dag

20 mg varje dag

8

50 mg varje dag

20 mg varje dag

3 kapslar om dagen

9

50 mg varje dag

20 mg varje dag

3 kapslar om dagen

10

50 mg varje dag

20 mg varje dag

3 kapslar om dagen

11

50 mg varje dag

20 mg varje dag

3 kapslar om dagen

12

50 mg varje dag

20 mg varje dag

3 kapslar om dagen

13

3 kapslar om dagen

14

3 kapslar om dagen

15

3 kapslar om dagen

16

3 kapslar om dagen

Tips och försiktighetsåtgärder

Yohimbin rekommenderas inte för barn och kvinnor som är gravida eller ammar. Det bör användas med stor försiktighet när det tas tillsammans med läkemedel mot högt blodtryck, fenotiaziner eller tricykliska antidepressiva medel. Denna förening rekommenderas inte för personer med psykiatriska tillstånd och njurproblem.

Dessutom bör en hög känsla av omsorg och flitighet observeras när detta läkemedel administreras till individer med en medicinsk historia av ökat basalt sympatiskt utflöde eller de som för närvarande genomgår samtidig behandling med tricykliska antidepressiva medel eller liknande läkemedel som kan störa metabolismen av noradrenalin. eller neuronal upptagning.

Yohimbin bör aldrig missbrukas eftersom det är en potent förening. Yohimbinmissbruk kan leda till biverkningar som illamående, ångest, yrsel och huvudvärk. Användningen av Yohimbine bör inte göras tillsammans med blödarsjuka och det bör inte heller användas av dem som nyligen har genomgått operation eftersom det minskar koagulering. Blodförtunnande medel som warfarin, aspirin och heparin ska inte tas tillsammans med Yohimbine.


äldre inlägg Senaste inlägg